inici residencia celler patrimoni contacte
català · castellano
 
Una atenció gerontològica integral


La creixent existència de persones grans en les quals conflueixen necessitats d’atenció gerontològica provinents de situacions diverses, fa que els serveis residencials
que prestem des de la residència de l’Hospital s’hagin adaptat per tal poder-les atendre globalment, donant una resposta integral a cada persona.
D’altra banda, la residència funciona com una plataforma de serveis tant públics com privats, adreçats a les persones grans i a les seves famílies.
Constituïm un sistema d’allotjament, convivència i atenció integral, essent el domicili habitual de persones grans dependents.

El compromís

Volem fer possible que els sitgetans tinguin els seus pares, familiars o amics en un lloc de confiança on es trobin ben atesos. L’opinió i la participació dels resident
i els seus familiars són elements centrals en la manera de fer.

La nostra missió
És atendre les persones grans dependents i donar suport a les famílies sitgetanes.

Usuaris dels serveis

D’acord amb la normativa vigent, l’edat mínima per a esdevenir usuari s’estableix en 60 anys. Excepcionalment, seran admeses persones menors de 60 anys, quan l’informe mèdic
i social manifesti que la situació sociosanitària d’aquestes persones permet l’ús d’un centre gerontològic i no existeixi un altre recurs més adequat per atendre’ls.

Objectius generals del centre
:

  • Oferir un hàbitat segur, accessible i adaptat a les necessitats funcionals de les persones usuàries en un ambient confortable.
  • Proporcionar una convivència harmoniosa entre les persones usuàries en interrelació amb l’entorn comunitari.
  • Millorar la qualitat de vida, el benestar subjectiu i la satisfacció amb el propi procés de necessitat d’ajut, afavorint l’autoestima, el desenvolupament personal i la integració soci-ambiental
  • Prestar l’atenció necessària a les persones usuàries segons les seves necessitats d’ajut.

Som centre concertat amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Sitges, per a l’assistència a les activitats de la vida diària de les persones grans amb dependència, entenem la residència com a centre de serveis.
En la prestació d’acolliment residencial, proposem 101 places amb caràcter permanent i 1 de temporal. En el servei d’acolliment diürn, complementem l’atenció pròpia de l’entorn familiar amb 25 places amb caràcter permanent o temporal.
En les 20 places de servei de menjador per a la gent gran, proporcionem de forma temporal, en el mateix espai residencial, àpats elaborats per a persones grans
amb necessitats socials que necessiten ajuda per a la subsistència.

Àmbit de l’atenció
a la salut i la relació

Atenció a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia.
Atenció mèdica i d’infermeria prestada per mitjans propis i /o aliens.
Fisioteràpia de rehabilitació i gimnàstica.
Assistència social adreçada a afavorir la relació del resident amb el seu entorn familiar.
Atenció psicològica i psicoestimulació.
Unitat geriàtrica especialitzada en demències.
Activitats d’oci i temps lliure.

Àmbit de l’atenció
al  confort i hoteler

Allotjament.
Cuina pròpia, amb menús i dietes facultatives.
Servei propi de neteja bugaderia i repàs de roba.
Servei religiós opcional.

Altres serveis

Serveis de perruqueria i estètica.
Servei de podologia.
Servei d’acompanyament a visites concertades.
Suport d’assessoria orientat a facilitar gestions personals a la gent gran (tràmits administratius,
ajuts tècnics, etc.).
Servei d’Estades Temporals.
Menjador per a la gent gran.


Els nostres principis orientadors de l’atenció:

Principi d’ètica: Tota persona, per la seva condició humana, independentment de la situació personal, té el màxim valor per si mateixa.
Té dret al respecte de la diferència i al de la seva pròpia dignitat. Els valors ètics han d’estar sempre presents en les cures i intervencions professionals; la practica s’ha d’impregnar d’un profund respecte als drets humans defensant la privacitat, la intimitat, la dignitat
i a la llibertat personal.

Principi de competència i autonomia: Cadascú te les pròpies capacitats, amb independència dels ajuts que necessiti. Les persones usuàries han de ser agents actius en els processos d’intervenció i, per tant, s’han de promocionar els comportaments autònoms.

Principi de participació: La persona com a individu té dret a estar present en la presa de decisions que afectin al desenvolupament de la seva vida, promovent la participació
de la persona amb situació de dependència, la família i els professionals en la vida del centre. S’ha de garantir la participació dels usuaris als que van dirigits els respectius
plans de cures tant en el disseny com en l’acceptació.
 

Principi d’integralitat: La persona és un ésser multidimensional; per tant, la intervenció la donem des d’un enfocament global i interdisciplinari, procurant intervencions
coordinades entre els diferents recursos de la comunitat i garantint la continuïtat de l’atenció.

Principi d’individualitat: La intervenció des del centre es porta endavant amb un criteri d’atenció flexible i personalitzat.


2.1- QUÈ CAL FER PER A INGRESSAR A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA?
2.2- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS USUARIS DE LA RESIDÈNCIA HOSPITAL SANT JOAN BAPTISTA
2.3- VOLS SER VOLUNTARI DE L'HOSPITAL?
2.4- LES MISSIONERES DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ

 
     
 

Carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 2 · 08870 Sitges - Barcelona · T. 93 894 00 03 · M. info@hospitalsitges.cat
Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista de Sitges | 2013 · Tots els drets reservats · Política de privacitat

Shht!Estudi